เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับปูนซีเมนต์


ปูนผสมเสร็จ

บทความนี้ เราจะมาพูดคุยแบบจำเพาะเจาะจงเกี่ยวกับปูนซีเมนต์กันเลย ว่าปูนซีเมนต์แบ่งแยกการใช้งานอย่างไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และการใช้งาน หรือคุณสามบัติของแต่ละประเภทนั้นมีอะไรและเป็นอย่างไร เรามาหาคำตอบทั้งหมดทั้งมวลนั้น ได้ในบทความนี้เลย

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับปูนซีเมนต์

ก่อนอื่น เราขอชี้แจงก่อนว่าปูนซีเมนต์จะแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เท และปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือที่เรียกง่ายๆ ติดปากว่าปูนผสมเสร็จนั่นเอง โดยข้อมูลของปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เท และปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือที่เรียกง่ายๆ ติดปากว่าปูนผสมเสร็จ มีดังนี้

  • ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง จะใช้ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” เป็นวัตถุดิบหลักในส่วนผสม สำหรับงานก่อสร้างบ้านใหม่ หรืออาคารโดยทั่วไปจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา แต่หากมีการเร่งงานก่อสร้าง หรือมีความจำเป็นต้องซ่อมคอนกรีตโครงสร้างบ้านจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กำลังอัดสูง
  • ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เท จะเป็นปูนซีเมนต์ที่มีกำลังอัดต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักอาคารในส่วนต่างๆ โดยสำหรับงานก่อจะใช้ “ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement)” ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ยึดเกาะอิฐและผนังได้ดี แห้งตัวพอเหมาะ ไม่ยืดหดตัวมาก ส่วนงานฉาบนั้นจะใช้ “ปูนซีเมนต์ Masonry (Masonry Cement)” เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเรียบเนียนสูง เนื้อละเอียด เหนียวลื่น ยึดเกาะได้ดี ฉาบง่าย อุ้มน้ำได้ดีจึงช่วยลดการดูดซึมน้ำของผนังอิฐ และลดการแตกร้าว
  • ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ปูนผสมเสร็จ จะเป็นปูนที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดละเอียด และสารพิเศษ หรือที่เรียกง่ายๆ ติดปากว่า โดยมีการควบคุมสัดส่วนการผสมและคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงผสมน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายหรือสารเคมีเพิ่มเติม ซึ่งจะแยกประเภทตามการใช้งานเลย ไม่ว่าจะเป็น ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป/ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อทั่วไป งานฉาบทั่วไป งานฉาบละเอียด งานเทปรับพื้น งานซ่อมอเนกประสงค์ ฯลฯ

และนี่คือข้อมูลความรู้ทั้งหมดในเรื่องของปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เท และปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือที่เรียกง่ายๆ ติดปากว่าปูนผสมเสร็จนั่นเอง