Day: March 26, 2021

เรื่องที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดในสมองเรื่องที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดในสมอง

โรคหลอดเลือดในสมอง นั้นเป็นหนึ่งในโรคที่เรามักจะพบและเจออย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นจะมีอการของโรคหลอดเลือดในสมองแต่อาจจะยังไม่รู้ตัวดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง …เรื่องที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดในสมอง เพื่อที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้และทำความเข้าใจในโรคหลอดเลือดในสมอง กันมากขึ้นนะครับ   ปัจจัยเสี่ยงของโรคคหลอดเลือดในสมอง   อย่างแรกเรามาทำคความเข้าใจกันนก่อนนะครับว่าโรคหลอดเลือดมในสมองนั้นเป็นโรคคที่สามารถพบได้จากอายุที่มากขึ้น แต่ก็ยังมีในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยโดยปัจจัยและความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนั้นมีหลากหลายปัจจัย  ซึ่งจะแบ่งได้เป็นปัจจัยที่สามารถป้องได้ และ ปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้   ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้  : เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง ขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยเสี่ยงนั้นได้แก่ การคุมกำเนิด การไม่ออกกำลังกาย ไขมันในเลือดสูง ความดัน เบาหวาน หรือการสูบบุหรี่เป็นต้นนะครับ   ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันได้  : เป็นอีกหนึ่งกลุ่มปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้ด้วยเช่นกัน และ เราไม่สามารถป้องกันได้[...]