Day: April 7, 2022

ฝุ่น ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิดฝุ่น ภัยร้ายอันตรายกว่าที่คิด

แม้ว่าเชื้อโรคในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ภัยร้ายที่หลายคนมองข้ามและคิดไม่ถึงก็คงจะเป็นอันตรายจากฝุ่นละออง ซึ่งฝุ่นละอองเดี๋ยวนี้ก็มากมายเหลือเกิน ขนาดว่าอยู่ในบ้านฝุ่นยังหนาจนทำความสะอาดกันไม่ไหวแล้ว จนต้องหาซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาไว้ติด้าน แล้วเจ้าฝุ่นนี้อันตรายขนาดไหน มาดูกันเลย อันตรายจากฝุ่น 1. ภูมิแพ้ ความไวต่อไรฝุ่น และการอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไรฝุ่น อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ หรือคล้ายภูมิแพ้ขึ้นได้ อาการของโรคภูมิแพ้ที่สังเกตได้มีตั้งแต่ ไอ จาม มีน้ำมูก ตลอดจนเจ็บคอ มีเสมหะ[...]