Tag: รองเท้าสุขภาพ

เท้าแบนเป็นการผิดปกติของสัดส่วนเท้า ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกอย่างแก้ได้เท้าแบนเป็นการผิดปกติของสัดส่วนเท้า ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกอย่างแก้ได้

เท้าแบนเป็นการผิดปกติของสัดส่วนเท้า ที่รูปเท้าทั่วไปแล้วนั้นจะมีส่วนเว้าโค้งตรงกลางเป็นรูเข้าไปเมื่อเท้าเราได้เดินหรือสัมผัสพื้น แต่สำหรับคนเท้าแบนเท้าก็จะเกิดการเป็ระนาบเดียวกับพื้นไปเลย แบน ๆ ซึ่งเท้าแบนนี้ส่งผลกระทบอยู่ในเรื่องของการปวดเมื่อยหรืออะไรต่าง ๆ ทำให้ได้มีคนคิดค้นรองเท้าสุขภาพสำหรับเท้าแบนขึ้นมา ทำให้ได้ใส่รองเท้าที่สบายขึ้นต่างไปจากรองเท้าไปปกติ ซึ่งรองเท้าสุขภาพสำหรับคนเท้าแบนถือว่าเป็นข่าวดีของคนในกลุ่มนี้เลย โดยเท้าแบนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  โดยเท้าแบนไม่ได้เพียงแค่แบบเดียว แต่มีอยู่ด้วยกันถึงสองแบบคือ เท้าแบนแบบนิ่มและเท้าแบนแบบแข็ง 1 เท้าแบนแบบนิ่ม มักจะพบในตอนเป็นเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบเจอได้เยอะที่สุดเลย[...]