Tag: TRSC

สิ่งที่เราควรรู้ เเละ ทำความเข้าใจก่อนที่จะทำเลสิคตาสิ่งที่เราควรรู้ เเละ ทำความเข้าใจก่อนที่จะทำเลสิคตา

การรักษาดวงตาของเราที่มีปัญหาการมองเห็นนั้นแน่นอนว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดนั้นคือ “การทำเลสิคตา” ที่ค่อนข้างจะมีผล  และ เป็นการรักษาที่ได้ผลมากที่สุดด้วยเช่นกัน แต่ว่าในการรักษาดวงตานั้นมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องรู้และทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูถึงเรื่องที่เราควรรู้ และ ทำความเข้าใจก่อนที่จะทำเลสิคกันก่อนนะครับ ว่าเราจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องรู้  การทำเลสิคตาก่อนเริ่มทำอาจจะต้องมีการลางานไว้เบื้องต้น  ก่อนที่เราจะทำเลสิคตาหรือก่อนที่เราจะตกลงนัดวันทำเลสิคนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่า เราลางานได้กี่วัน หรือ ในช่วงที่เราทำงานนั้นจะมีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ เพราะว่าก่อนที่เราจะทำเลสิคนั้นเราจะต้องถอดคอนเเทคเลนส์อย่างน้อย  3 วัน ถ้าเป็นแบบนุ่ม และถ้าเป็นคอนเเทคเลนส์แบบแข็งนั้นจะต้องถอดออกอย่างน้อย 7 วัน ดังนั้นเราจะต้อวเตรียมตัวในเรื่องนี้ก่อนนะครับ  การเลือกศูนย์บริการ [...]